Pro dosažení požadovaného efektu prosím postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

 • Umyjte si ruce, osušte si je ručníkem a pohodlně se posaďte nebo postavte (obr.1)
 • Odšroubujte uzávěr se závitem
 • Přidržujte lahvičku směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty
 • Před první aplikací se doporučuje jemným stlačením lahvičky zkušebně odkápnout první kapku mimo oko, jelikož při silném a nerovnoměrném stáčení může roztok vystříknout ve větším objemu
 • Ukazováčkem jemně potáhněte dolní víčko postiženého oka (obr.2)
 • Nakloňte hlavu dozadu (obr.3). Přibližte konec kapátka k Vašemu oku tak, aby se nedotklo oka nebo okolí oka
 • Jemně stlačte lahvičku, aby do oka vkápla jedna kapka. Potom uvolněte dolní víčko a pomalu oko zavřete, aby se OCUhyl C rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Pro další kapku je třeba nechat nasát vzduch zpět do plastové lahvičky, aby se vrátila do původního stavu a teprve potom pokračovat v aplikaci do oka doporučeným způsobem. Upozorňujeme, že po stlačení může uběhnout několik vteřin, než dojde k vykápnutí kapky. Nestláčejte příliš silně.
 • Oko mějte několik vteřin zavřené, aby se aplikované kapky rovnoměrně rozptýlili po povrchu oka (obr.4).  
 • V případě potřeby postup opakujte i pro druhé oko.
 • Po použití oklepejte lahvičku bez dotyku na kapátko směrem dolů, aby se odstranila přebytečná zůstávající kapka. To je potřebné pro zabezpečení sterility následujících kapek.
 • Bezprostředně po použití nasaďte pevně uzávěr zpět na lahvičku. Skladujte za doporučených podmínek (teplota do 25°C).